Fonty podporované Windows a MacOS

Arial

Toto je font Arial... ěščřžýáíé

Arial Black

Toto je font Arial Black... ěščřžýáíé

Arial Black

Toto je font Arial Black... ěščřžýáíé

Comic Sans MS

Toto je font Comic Sans MS... ěščřžýáíé

Courier New

Toto je font Courier New... ěščřžýáíé

Georgia

Toto je font Georgia... ěščřžýáíé

Impact

Toto je font Impact... ěščřžýáíé

Trebuchet MS

Toto je font Trebuchet MS... ěščřžýáíé

Times New Roman

Toto je font Times New Roman... ěščřžýáíé

Verdana

Toto je font Verdana... ěščřžýáíé